Fiskefartøy

Fiskefartyg (svensk), Fishing vessel (engelsk)

Beskrivelse
Watercraft engaged in fishing. [en]
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 10:55:09
Statistikk/bilder oppdaterte 25.05.2018 09:13:57
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/91cec028-2de8-440a-96fc-e2899fc08bdc | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Fiskefartøy
Bokmål

Fiskefartyg
Svensk

Fishing vessel
Engelsk

Beskrivelse
Watercraft engaged in fishing.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk