Fiskefartøy

Fiskefartyg (svensk), Fishing vessel (engelsk)

Beskrivelse
Watercraft engaged in fishing. [en]
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 10:55:09
12.01.2019 04:17:38
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/91cec028-2de8-440a-96fc-e2899fc08bdc | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Fiskefartøy
Bokmål

Fiskefartyg
Svensk

Fishing vessel
Engelsk

Beskrivelse
Watercraft engaged in fishing.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
Bokmål
Bokmål

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk