Rua, Gullik (1877 - 1931)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:09
12.01.2019 01:50:51
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/916f6f5a-bf8b-408d-b169-f00ab9e8981d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Rua, Gullik
Bokmål

Fornavn
Gullik
Bokmål

Etternavn
Rua
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1877

-Tidspunkt
1877
Død
1931

-Tidspunkt
1931
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Død på Rua. Sønn av Gullik Helleksson (1830-1904) og Martha Jonsdatter Buen (1849-84), gift med Tora Eilefsdatter Christensen (1881-). Bonde, med fotografyrke som bigeskjeft. Hadde atelier hjemme på gården Rua, men reiste meget rundt og fotograferte i Telemark og Buskerud. Det finnes bilder etter ham fra Numedal, Heddal, Hjartdal, Sauland, Tuddal, Jondalen, Kongsberg, Eiker og Sandsvær. Sønnen Jon Rua, har tatt vare på ca. 1.000-1.500 av farens plater.
Agnes Buen Garnås, Bø distriktshøgskole har registrert samlingen i forbindelse med en særoppgave. Oppbevart fotografiapparat, glassplater, fotoalbum etc. Buskerud Fylkefotoarkiv har overtatt denne samlingen som består av 920 glassnegativer (2009).

Virkested:
1886 -1920: Jondalen i Telemark

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Telemark arbeiderblad 01.04.1978
Opplysninger SFFRs arkiv, 03.02.1984
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Upublisert materiale i Preus museum
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål