Rua, Gullik (1877 - 1931) [no]

Rua, Gullik (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:09
15/06/2019 01:48:15
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/916f6f5a-bf8b-408d-b169-f00ab9e8981d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rua, Gullik
Norwegian bokmål

First name
Gullik
Norwegian bokmål

Last name
Rua
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1877

-Time
1877
Death
1931

-Time
1931
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Død på Rua. Sønn av Gullik Helleksson (1830-1904) og Martha Jonsdatter Buen (1849-84), gift med Tora Eilefsdatter Christensen (1881-). Bonde, med fotografyrke som bigeskjeft. Hadde atelier hjemme på gården Rua, men reiste meget rundt og fotograferte i Telemark og Buskerud. Det finnes bilder etter ham fra Numedal, Heddal, Hjartdal, Sauland, Tuddal, Jondalen, Kongsberg, Eiker og Sandsvær. Sønnen Jon Rua, har tatt vare på ca. 1.000-1.500 av farens plater.
Agnes Buen Garnås, Bø distriktshøgskole har registrert samlingen i forbindelse med en særoppgave. Oppbevart fotografiapparat, glassplater, fotoalbum etc. Buskerud Fylkefotoarkiv har overtatt denne samlingen som består av 920 glassnegativer (2009).

Virkested:
1886 -1920: Jondalen i Telemark

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Telemark arbeiderblad 01.04.1978
Opplysninger SFFRs arkiv, 03.02.1984
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Upublisert materiale i Preus museum
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål