Bendiksen, Jonas Schooler (1977 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:46
12.01.2019 01:24:22
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/9117c007-c410-49fd-acef-16249c2fecb2 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bendiksen, Jonas Schooler
Bokmål

Fornavn
Jonas Schooler
Bokmål

Etternavn
Bendiksen
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1977

-Tidspunkt
1977
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Bendiksen kommer fra Tønsberg og har sin utdannelse fra Filton College i Bristol, England. Han er tilknyttet billedbyrået Magnum.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 31(1998) : 6, s. 60-61
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål