Eek, Helge (1955 - ?)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:25
12.01.2019 01:28:38
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/90ef0351-5a32-45b4-b2ef-a97e9096fa37 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Eek, Helge
Bokmål

Fornavn
Helge
Bokmål

Etternavn
Eek
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1955

-Tidspunkt
1955
Død
?

-Tidspunkt
?
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Referanse
Kilder:

Fotografi 13(1980) : 5, s. 4-5
Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål