Bergseth, Håkon (1978 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
27.11.2018 13:23:55
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/90d3658c-99d7-4b61-8da9-c397dd952ee6 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bergseth, Håkon
Bokmål

Mellomnavn
Rasmus
Bokmål

Etternavn
Bergseth
Bokmål

Fødsel
20.04.1978

-Tidspunkt
20.04.1978
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Har verk/objekter på
-Organisasjon/samling