Papir

paper (fiber product) (engelsk)

Sist lagret
09.01.2015 20:45:19
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/90b7bd16-b07d-44c0-8006-fa645cdf8b6b | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Papir
Bokmål

paper (fiber product)
Engelsk

Webbreferanse
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål