Organisasjoner

Organisationer (svensk), Organization (engelsk), Organisaatio (finsk), Organisatsioon (estnisk)

21.09.2018 17:33:51
Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/90af5dab-5a99-4855-a55c-1564fbdf552d
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
21 til 21 av 21 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
266
Innholdet oppdatert
09.08.2018 15:00:50
Datasett
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Navn
Organisasjoner
Bokmål

Organisationer
Svensk

Organization
Engelsk

Organisatsioon
Estnisk

Organisaatio
Finsk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk