Worm-Petersen, Severin (1857 - 1933)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
26.10.2018 13:11:32
12.01.2019 01:59:34
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/90a2d9d9-f716-474d-a3bb-3ce05be16cc4 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Worm-Petersen, Severin
Bokmål

Fornavn
Severin
Bokmål

Etternavn
Worm-Petersen
Bokmål

Alternative navn
Petersen, Severin Worm
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1857

-Tidspunkt
1857
Død
1933

-Tidspunkt
1933
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 02.06.1857, død 30.12.1933. Begynte hos fotograf Lindegaard i 15-års alderen og fikk en grundig utdannelse, lærte bl.a. daguerreotypering. Startet egen forretning i 1877 og fotograferte mange av landets kjente personligheter. Ble senere ekspert på fremstilling av lysbilder. Hadde foruten atelier også kortforlag. Leverte Mignon-fotografier. Han fotograferte bl.a. Nansens hjemkomst i 1896. Mellom hans plater fantes også Nansens fra Polferden, og disse er nu i Norsk Polarinstitutt. Han var dessuten teaterfotograf og hans fotografier fra "En folkefiende" ble brukt som forlegg til tresnitt i N. Ill. Tidende 1883. Platearkivet på ca.30.000 negativer ble i 1934 overtatt av NTM, hvor de i de senere år er blitt registrert som en egen samling. Denne samlingen omfatter også en mengde repronegativer av andre norske fotografers bilder, som f.eks. E. Embretsen, Hønefoss, John Frøhling, 0. Lange, H. H. Lie, Axel Lindahl, Olaf M. Madsen, Nyblin, Christiania, F. Perborga - N. Skarpmoen, Sollem, L. Szacinski, J. Thoner,GiftTveite, A. B. Wilse, J. Wickstrøm og J. Valentine. Han var med og stiftet Fotografernes Forening i 1894, var dens formann i 10 år og ble æresmedlem i 1912. På hans initiativ ble tidsskriftet Fotografiske Meddelelser startet i 1897, og her var han redaktør i 7 år inntil det gikk inn. Han var med på å arrangere utstillingen i Christiania i 1900 (Norges første fotografiutstilling) og i 1905. Fikk sølvmedalje i Paris 1900 og diplom ved norsk grafisk utstilling i 1912.

Virkested:
1877-1933: Oslo
1879 -1880: Oslo; N. Slotsgd. 19
1883: Oslo; Toldbodgd. 22
1885: Horten
1886: Oslo; Karl Johansgd. 27
1893: Oslo; N. Slotsgd. 19
1896 ca: Oslo;Ø.Slotsgd.15 b, Akersgd.20
0000-0000: Oslo; Hjørnet af Carl Johans- og Nedre Slotsgd.No.19
1888 ca: Oslo; Hjørnet af Kongens- og Toldbodgaden, forhen J.Lindegaard
1900 ca: Oslo; Tordenskskjoldsgd. 1

Bokmål

Har verk/objekter på
-Organisasjon/samling
Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet!, 2000
Norsk fotografisk tidsskrift 23(1934) : 1, s. 5 (nekrolog)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål