Assafrey, Christian (1837 - 1874) [et]

Assafrey, Christian (estonian)

Biographical Database of Estonian Photographers (Estonian Photographic Heritage Society)

Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
05/04/2018 16:37:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8fad75f9-ee3e-47e6-be02-025a752120e0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Assafrey, Christian
Estonian

First name
Christian
Estonian

Last name
Assafrey
Estonian

Birth
Püüa 2002, lk 43; Liibek 2010, lk 106

-Time
31.03.1837
--Place
-Source
Püüa 2002, lk 43; Liibek 2010, lk 106
Estonian
-Time
30.06.1874
Life role
Photographer 1865 1868?
Püüa 2002, lk 43, 46; Liibek 2010, lk 106

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1865 1868?

--Earliest time
1865
--Latest time
1868?
-Source
Püüa 2002, lk 43, 46; Liibek 2010, lk 106
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Biography

isa - Jakob Assafrei (mölder); vend - Johann Assafrei (kunstmaaler); abikaasa - Sophie Elisabeth Eissfeldt (pulmad 1869); poeg - Ernst (sünd. 1871); tütar - Anna Luise (sünd. 1873)

Biograafia viide: Liibek 2010, lk 106,109

Estonian

Occupation
trükkal, trükikoja omanik
Püüa 2002, lk 46

-Description
trükkal, trükikoja omanik
Estonian

-Source
Püüa 2002, lk 46
Estonian
Activity
Töötas fotostuudios
(1863-1864)-1865- Kuressaare, Kauba 13; 1867 suvel Assafrey & H.Gessau (Kuressaare, Kauba 13); -1867-1868- Assafrey & J.C.Koch (Kuressaare, Kauba 13)
Püüa 2002, lk 45; Liibek 2010, lk 106

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
(1863-1864)-1865- Kuressaare, Kauba 13; 1867 suvel Assafrey & H.Gessau (Kuressaare, Kauba 13); -1867-1868- Assafrey & J.C.Koch (Kuressaare, Kauba 13)
Estonian

-Source
Püüa 2002, lk 45; Liibek 2010, lk 106
Estonian
Pildistamistööd
Teada on vaid 5 paberfotot - portreed.

-Type of activity
Pildistamistööd
Estonian

-Description
Teada on vaid 5 paberfotot - portreed.
Estonian

Residence
1839-1854 Pilistvere kihelkond, Kabala; 1854-1856 Tartumaa; 1856-1863 Tallinn; 1863-1874 Kuressaare
Püüa 2002, lk 43,45; Liibek 2010, lk 106,114

-Description
1839-1854 Pilistvere kihelkond, Kabala; 1854-1856 Tartumaa; 1856-1863 Tallinn; 1863-1874 Kuressaare
Estonian

-Source
Püüa 2002, lk 43,45; Liibek 2010, lk 106,114
Estonian
Note
Kuressaare esimene ja ainus trükkal; ametlikult ainult litograafialitsentsiga

(Märkuste viide: Püüa 2002, lk 46)
Estonian

Reference
Endel Püüa. Saaremaa fotograafid 1864-1940. Saaremaa Muuseumi toimetised 2002
Estonian

Tõnis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010
Estonian