Arctander, Adolf Mauritz Steenbuch (1847 - 1919)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:12
12.01.2019 01:23:43
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/8f9d0022-4584-4ccd-b98a-876cd7b58471 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Arctander, Adolf Mauritz Steenbuch
Bokmål

Fornavn
Adolf Mauritz Steenbuch
Bokmål

Etternavn
Arctander
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1847

-Tidspunkt
1847
Død
1919

-Tidspunkt
1919
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Hadsel 23.10.1847, død 25.07.1919. Sønn av lensmann og stortingsmann Jesper Andreas A. (1806-73) og Ane Marie Paulsen (1813-). Ble cand. theol. i 1872, virket senere som folkehøyskolelærer, bl. a. i Hardanger, hvor han også fotograferte.

Virkested:
1883: Ullensvang

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål