Collett, James (1728 - 1794) Plassholdere

Collett, James (svensk)

Livsrolle
Lisens
Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.11.2016 11:04:43
Publisert
Status

URI
http://data.nasjonalmuseet.no/resource/person_8736ab709
Navn
Collett, James
Bokmål

Collett, James
Svensk

Fødsel
1728 Christiania

-Tidspunkt
1728
-Stedreferanse
Christiania

--Sted (tekst)
Christiania
Svensk
Død
1794 Christiania

-Tidspunkt
1794
-Stedreferanse
Christiania

--Sted (tekst)
Christiania
Svensk
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk