Nederländerna (Land) [sv] Plassholdere

Nederländerna (svensk), Netherlands (engelsk)

Stedtype
Inkludert i
Lisens
Navngivelse (CC BY) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
09.01.2015 13:32:02
Publisert
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/country#nl
Navn
Nederländerna
Svensk

Netherlands
Engelsk

Kode
528
nl
nld
Stedtype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i