Sundsbø, Sølve (1970 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:19
12.01.2019 01:55:48
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/8e0371e7-8d52-4592-a9d3-82d5ddd31e73 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Sundsbø, Sølve
Bokmål

Fornavn
Sølve
Bokmål

Etternavn
Sundsbø
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1970

-Tidspunkt
1970
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Etter en workshop med Morten Krogvold og frilansarbeid i Oslo reiste Sundsbø i 1995 til London og jobbet i tre og et halvt år som assistent for fotografen Nick Knight før han i 1999 startet for seg selv som motefotograf i London.

Virkesteder:

1995-0000: London

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 41(2008) : 3, s. 10-17
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål