ADLONA (1820)

Beskrivelse
ADLONA
Nasjon: Norsk
Type: Fullrigger
Byggeår: 1820
Byggested: Holmen, Risør, Norge
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:12
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8de9d789-bb01-4841-bf3a-bb9d5b445c82 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ADLONA
Bokmål

Beskrivelse
ADLONA
Nasjon: Norsk
Type: Fullrigger
Byggeår: 1820
Byggested: Holmen, Risør, Norge
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
120 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Historikk

Hjemsted:

Risør 1820-

Skipsfører:

P. Olsen
G. Johnsen
E. Christensen

Eier:

H. Carstensen

Bokmål

Mål
Tonnasje: 120 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
120
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1820 Holmen, Risør, Norge
1820

-Tidsperiode
1820

--Tidligste tidspunkt
1820
-Datokommentar
1820
Bokmål

-Stedreferanse
Holmen, Risør, Norge

--Sted (tekst)
Holmen, Risør, Norge
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål