ALATA (1877)

Beskrivelse
ALATA
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1877
Byggested: Buøy, Stavanger, Norge
Verft: K. Enoksen
Ombygging: Kantret 1881. Rep. i Rotterdam
Endelig skjebne: - Batavia, kull. Strandet, vrak 1886 10/8 på Bompjees isl., Javasjøen
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:20
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8d086918-f9b1-4151-b11d-b51bca0430e2 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ALATA
Bokmål

Beskrivelse
ALATA
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1877
Byggested: Buøy, Stavanger, Norge
Verft: K. Enoksen
Ombygging: Kantret 1881. Rep. i Rotterdam
Endelig skjebne: - Batavia, kull. Strandet, vrak 1886 10/8 på Bompjees isl., Javasjøen
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
805 brt
780 netto
Mål: 169,3 - 35,4 - 29,3
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Historikk

Hjemsted:

Stavenger 1877-86

Farter:

Sukker fra Hollandsk OstindiaRisfarten fra Østen

Skipsfører:

J. Hansen 1877-
Svend Nyman -1886

Eier:

M. S. Nyman m.fl. 1877-
R. Harestad -1884
I. & A. Berg 1884-86

Bokmål

Mål
Tonnasje: 805 bruttoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
805
-Enhet
Bokmål

Svensk

Tonnasje: 780 nettoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
780
-Enhet
Bokmål

Svensk

Lengde: 169,3 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
169,3
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bredde: 35,4 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
35,4
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Djupgående [sv]: 29,3 fot

-Måltype
Svensk

-Verdi
29,3
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bygget
1877 Buøy, Stavanger, Norge @ K. Enoksen
1877

-Tidsperiode
1877

--Tidligste tidspunkt
1877
-Datokommentar
1877
Bokmål

-Stedreferanse
Buøy, Stavanger, Norge @ K. Enoksen

--Sted (tekst)
Buøy, Stavanger, Norge @ K. Enoksen
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål