Häusler, Immanuel (1924 - 1992) [sv]

Häusler, Immanuel (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:45
20/07/2019 00:17:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8cc128a1-5300-4c77-be05-b0427f9feda8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Häusler, Immanuel
Swedish

First name
Immanuel
Swedish

Last name
Häusler
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
11.10.1924 Germany (Country)

-Time
11.10.1924
-Place reference
--Place

Norwegian bokmål

Swedish

Death
17.08.1992

-Time
17.08.1992
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1952.
Kungliga Konsthögskolan 1961.

Verksamhet: Anställd Kjessler & Mannerstråle, Arkitekt- och stadsplaneavdelningen 1954-1955.
Biträdande stadsarkitekt i Sollentuna 1956-1957.
Stadsarkitekt i Täby 1958-1964.
Egen arkitektverksamhet i Sverige 1965-1976.
Beit Giora, Jerusalem 1977-1978.
Från 1979 stadsarkitekt i Arvika.

Tävlingar: Förslag till Umeå stadsteater 1966, 1:a pris (fotografier av modell finns i Arkitekturmuseets samlingar).Resor: Israel 1977-1978.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Verk ett urval:
Hörnhus, kv. Ingemar 13, Stockholm 1969.

Swedish

Reference
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbunds matrikel.
Samling i Arkitekturmuseets arkiv.
Sveriges Dödbok 1947-2003.
www.planer.sbk.stockholm.se (Stockholms stadsbyggnadskontors websida, 2007-12-13).
Swedish

Editorial note
Swedish