Gerss, Jacob Wilhelm (1784 - 1844) [sv]

Gerss, Jacob Wilhelm (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:56
12.01.2019 00:20:02
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8c3ed502-d564-4f28-a273-dfb51cae21f5 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Gerss, Jacob Wilhelm
Svensk

Fornavn
Jacob Wilhelm
Svensk

Etternavn
Gerss
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
15.08.1784
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
22.08.1844
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: FrKA från 1795, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd vid flottans mekaniska stat, avancerade till kapten och blev 1837 major mekanikus.
Arkitekt i Överintendentsämbetet.
FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna,1813 biträde åt sekreteraren O S Tempelman, 1816-1844 dennes efterträdare som sekreterare.

Andra uppdrag: Redigerade som sekreterare utställningskatalogerna vid FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna 1818-1843.

Medlemskap: FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, ledamot 1812, biträde åt sekreteraren O S Tempelman 1813 , dennes efterträdare som sekreterare 1816-1844.
Ledamot av Lantbruksakademien 1812.

Egna skrifter: Anti Hammarspikiana, 1815.
Försök till ledning vid konstarbetens bedömande. 1822.

Verk ett urval:
Uppmätning av fornminnen på Gotland, bl a första uppmätningen av Visby ruiner, 1807.
Rådhus i Vimmerby, 1823.
Rådhus i Falkenberg, 1826.
Uvereds kyrka i Västergötland, 1839.
Diverse arbete med Linköpings domkyrka, 1812.
Skolhus, kv Aposteln, 1826. *

Svensk

Referanse
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Svensk

Administrativ notat
Svensk