Stora Kopparbergs Bergslag (Företag) [sv]

Stora Kopparbergs Bergslag (svensk)

Beskrivelse
Stora Kopparbergs bergslag bildades 1862 för att ta över gruv- och metallindustrin kring Falu Koppargruva. Vid 1800- talets slut började företaget även att producera pappersmassa, och blev en världsledande skogsindustrikoncern. 1998 slogs Stora AB samman med finska Enso Oyj, varefter Stora Enso Oyj bildades. [sv]
Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Tekniska museet (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
21.06.2017 08:27:38
Statistikk/bilder oppdaterte 23.09.2018 09:30:47
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8c30fc6a-d8e2-4931-8f83-2bd7c14604a4 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Stora Kopparbergs Bergslag
Svensk

Beskrivelse
Stora Kopparbergs bergslag bildades 1862 för att ta över gruv- och metallindustrin kring Falu Koppargruva. Vid 1800- talets slut började företaget även att producera pappersmassa, och blev en världsledande skogsindustrikoncern. 1998 slogs Stora AB samman med finska Enso Oyj, varefter Stora Enso Oyj bildades.
Svensk

Etablering
1862

-Tidspunkt
1862
Forretningstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Stedreferanse
-Sted
-Annen aktør