5424 ROLVSNES (Brevhus I)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:53:51
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8c0065cb-bc32-49c5-82e7-4dd9e8380827 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
5424 ROLVSNES
Bokmål

Alternative navn
ROLVSNES
Bokmål

Etablering
01.04.1958 Bømlo (Kommune)

-Tidspunkt
01.04.1958
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
28.02.1973

-Tidspunkt
28.02.1973
Kode
5424
Forretningstype
Bokmål

Historikk

ROLVSNES brevhus I, ble gjenpprettet fra 1.4.1958. (Brevhusregister.) Posten ble sendt med lokalruten Brandesund -- Rubbestadneset -- Fitjar.

Brevhuset 5424 ROLVSNES, under Haugesund postkontor, ble lagt ned fra 1.3.1973 og erstattet med landpostrute. Sirk. 7, 1.3.1973. Ny postadresse: 5423 BRANDASUND. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har edndret navn i tiden 1900--1981.

(5424)
Brevhusstyrere:
Bjarne O. Rolvsnes 1.4.1958 (f. 1929).
Odd Kløven 15.2.1967 (f. 1922).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.04.1958 28.02.1973

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.04.1958 28.02.1973

--Tidligste tidspunkt
01.04.1958
--Seneste tidspunkt
28.02.1973
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål