Mjöberg, Harald (1916 - 1998) [sv]

Mjöberg, Harald (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:22
12.01.2019 00:23:48
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8b06db4c-653f-4fd1-af80-f8e6e573aa1c | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Mjöberg, Harald
Svensk

Fornavn
Harald
Svensk

Etternavn
Mjöberg
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
03.05.1916
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
16.05.1998
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Studier i konsthistoria.
KTH 1942, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1945, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd på LBF, Landsbygdens Byggnadsförening 1942-1945, vid byggnadsstyrelsen 1945, biståndsarbete i Polen samt på VBB, Vattenbyggnadsbyrån 1946-1981, konsult från 1954, chefsarkitekt där 1964 och teknisk direktör 1977-1981.
Egen verksamhet efter pensioneringen i Stockholm och Torhamn, Blekinge.

Lärarverksamhet: Ett flertal läraruppdrag, bl a som tf professor i stadsbyggnad vid KTH 1969-1970, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tävlingar: Deltog i ett betydande antal svenska och internationella arkitekt- och plantävlingar

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, innehaft styrelseuppdrag och varit ordförande för tävlings- och förtroendenämnderna.
SKIF, Sveriges konsulterande ingenjörers förening, styrelseuppdrag.
International Society of City and Regional Planners.

Egna skrifter: Byggmästaren 1958-A:9 sid 197, Sigfrid Ericson - arkitekt 1879-1958.
Arkitektur 1963:10 sid 282, Grupphus i Skanör; ibid 1966:6 sid 220, Tyvärr inget eget ansikte. Delartikel under samlingsrubriken Solna centrum; ibid 1968:6 sid 43, Bostäder för kraftverksbyggare vid Kalue i Zambia; ibid 1982:8 sid 30, Kontorshus, Stockholm;

Verk ett urval:
Samhällsplanering, bostäder, kontor, industrier, samhällsservice i Sverige och utlandet, se curriculum vitae.

Svensk

Referanse
Curriculum vitae, på engelska (finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv).
Salander Mortensen, Jill (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1997. Stockholm, 1996.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Sydsvenska Dagbladet 1998-06-10 och Svenska Dagbladet 1998-06-12, nekrolog av Stig Egnell.
Svensk

Administrativ notat
Svensk