Papp

cardboard (engelsk)

Sist lagret
09.01.2015 20:47:57
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8abf74c0-d104-41ec-9c46-a3fb696a9f04 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Papp
Bokmål

cardboard
Engelsk

Webbreferanse
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål