Andersen, Wilhelm (1886 - 1954)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:57
12.01.2019 01:23:28
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/8a751e03-77ae-4609-a305-a42a2bba0ce1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Andersen, Wilhelm
Bokmål

Fornavn
Wilhelm
Bokmål

Etternavn
Andersen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1886

-Tidspunkt
1886
Død
1954

-Tidspunkt
1954
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Godhavn, Grønland 17.04.1886. Sønn av inspektør Nils Alfred Andersen og Marta Malde Brun. Utlært i København, arbeidet som svenn i Danmark og Norge, sv.brev 1915 i Kristiania. Håndv.brev 22.4.1922. Egen forretning fra 17.5.1922. Kom til Norge 1909 og ble norsk statsborger 1931. G. 1910 med Henriette Sofie Jørstad, 1 sønn som døde som barn og 2 døtre.

Virkested:
1922-0000: Bergen; Strandgt. 11

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål