Kuylenstierna, Alexis (1862 - 1947) [sv]

Kuylenstierna, Alexis (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Alexis Edvard Ulrik Kuylenstierna, född 10 april 1862 i Råby i Södermanland, död 3 mars 1947 i Höör, var en svensk journalist. Han var son till överste Otto Adolf Edvard Kuylenstierna och Ebba Sparre af Rossvik. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
28/02/2018 13:01:22
20/07/2019 02:56:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8a37e570-6d3e-41c9-8231-bd5672d06e0f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kuylenstierna, Alexis
Swedish

First name
Edvard Alexis Ulrik
Swedish

Last name
Kuylenstierna
Swedish

Alternative name
El Ghazi, Mustafa, Hassan
Swedish

Title
fotograf

-Title
fotograf
Swedish

författare

-Title
författare
Swedish

journalist

-Title
journalist
Swedish

Description
Alexis Edvard Ulrik Kuylenstierna, född 10 april 1862 i Råby i Södermanland, död 3 mars 1947 i Höör, var en svensk journalist. Han var son till överste Otto Adolf Edvard Kuylenstierna och Ebba Sparre af Rossvik.
Swedish

Wikipedia

Birth
10.04.1862

-Time
10.04.1862
Death
03.03.1947 Höör (Stad) [sv]

-Time
03.03.1947
-Place reference
--Place
Swedish

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Alexis Edvard Ulrik Kuylenstierna, född 10 april 1862 i Råby i Södermanland, död 3 mars 1947 i Höör, var en svensk journalist. Han var son till överste Otto Adolf Edvard Kuylenstierna och Ebba Sparre af Rossvik. År 1904 gifte han sig med Ewa Erika Margareta Sparre af Rossvik. Kuylenstierna var elev vid Nyköpings högre allmänna läroverk 1872-80 och tog mogenhetsexamen 1880, officersexamen 1882. En tid var han kapten vid Södermanlands regemente. Från 1895 till 1899 var han en vittberest utlandskorrespondent för Dagens Nyheter, korrespondent för Dagens Nyheter och Berliner Tageblatt 1901-02 och medarbetare i Dagens Nyheter 1904-11. Han skrev under signaturerna "Musafa", "El Ghazi" och "Hassan". Han tog sig förklädd till arabisk kvinna in i Mecka vid ett tillfälle. Kuylenstierna var ordförande i Kimstads kommunalnämnd 1915, ordförande i fattigvårdsstyrelsen 1915-19 samt medlem i Nationalföreningen mot emigration, Försvarsföreningen och Samfundet S:t Erik. (wikipedia, 2011-05-05)

Swedish

-Timespan
1899 1899

--Earliest time
1899
--Latest time
1899
Residence
Sverige, Asien

-Place reference
Sverige, Asien

--Place (text)
Sverige, Asien
Swedish