1330 OSLO LUFTHAVN (Underpostkontor I)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
15.08.2017 17:19:17
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/891a82ae-987a-438a-b63f-51b42e0c7d43 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1330 OSLO LUFTHAVN
Bokmål

Alternative navn
OSLO LUFTHAVN
Bokmål

Etablering
01.07.1948 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
01.07.1948
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1330
Forretningstype
Historikk

OSLO LUFTHAVN underpostkontor I, på Fornebu flyplass, ble uoffisielt opprettet som utvekslingskontor ved opprettelsen av Oslo Lufthavn, Fornebu, eventult noe senere. Utvekslingskontoret hadde egen styrer og var utstyrt med stempel OSLO LUFTHAVN.

Underpostkontoret ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1.postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Underpostkontoret I og Oslo Lufthavn utvekslingskontor ble fra 20.5.1965 slått sammen til en enhet med status av selvstendig postkontor under navnet OSLO LUFTHAVN postkontor. Sirk. 21, 5.6.1965.

OSLO LUFTHAVN postkontor B (publikumskontor) ble fra 1.1.1988 utskilt som postkontor B, under Oslo postdistrikt, Adm.avd.

Fra samme tid ble 1330 OSLO LUFTHAVN postkontor A endret til 1330 OSLO LUFTHAVN postterminal. Sirk. 1, 19.1.1988.

Ved omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

1330 OSLO LUFTHAVN postkontor endrer navn til FORNEBU postkontor med virkning fra 8.10.1998. Postadressen blir 1330 FORNEBU. Sirk. 18, 2.10.1998.

(1330)
Styrere/postmestere/postsjefer:
Avd.sjef II Johan Juel Fosse 1.5.1965 (f. 1908).
Avd.sjef II Ragnar Bøhn 1.11.1967 (f. 1926).
Avd.leder Bersvein Gylland vikar fra 1.9.1979 (f. 1944).
Førstepostfullm. Birgit June Bersås 1.5.1988 (f. 1959).
Avd.leder Bersvein Gylland 12.2.1990 (f. 1944).
Postmester Anne Marie Elgenes fra 10.1.1994.
Poststyrer Jan Heidegård 1.5.1998.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.07.1948 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.07.1948 ?

--Tidligste tidspunkt
01.07.1948
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret 2017.

Bokmål