Lindqvist, Frans Wilhelm (1862 - 1931) [sv]

Lindqvist, Frans Wilhelm (svensk)

Beskrivelse
Frans Wilhelm Lindqvist var en svensk uppfinnare som var först med att konstruera ett sotfritt fotogenkök. Hans uppfinning blev känd under namnet Primus och såldes i hela världen. [sv]
Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Tekniska museet (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
Sist lagret
14.12.2018 10:02:56
12.01.2019 04:04:45
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8867de6f-c048-4392-80e9-e7c515ca2f4e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Lindqvist, Frans Wilhelm
Svensk

Fornavn
Frans
Svensk

Mellomnavn
Wilhelm
Svensk

Etternavn
Lindqvist
Svensk

Tittel
Uppfinnare

-Tittel
Uppfinnare
Svensk

Beskrivelse
Frans Wilhelm Lindqvist var en svensk uppfinnare som var först med att konstruera ett sotfritt fotogenkök. Hans uppfinning blev känd under namnet Primus och såldes i hela världen.
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1862

-Tidspunkt
1862
Død
1931

-Tidspunkt
1931
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Frans Wilhelm Lindqvist (1862-1931) föddes i Västergötland. Efter att ha tillbringat några år i Göteborg flyttade han till Stockholm och började arbeta som verkstadsarbetare på AB Separator (dagens Alfa-Laval). En arbetskamrat till Lindqvist, Ludvig Holm, försökte konstruera ett fotogenkök. Holm lyckades inte, men Frans Lindqvist blev inspirerad och började med egna experiment. Lindqvists fotogenkök visade sig fungera bra och han tog patent på sin uppfinning 1891. Det finns dock de som påstår att det i själva verket var dansken Fredrik Ferdinand Tretow-Loof som var först med att konstruera ett sådant fotogenkök. Sedan skulle han ha sålt uppfinningen till Frans Lindqvist. Men Frans Lindqvist räknas än idag som fotogenkökets uppfinnare.

Frans Lindqvists fotogenkök hade bättre värmekapacitet jämfört med andra fotogenbrännare som fanns då. Under brännaren satt en skål som fylldes med sprit och tändes på. Lågan värmde röret mellan fotogenbehållaren och brännaren vilket gjorde att fotogenet förgasades innan det nådde brännaren. Fotogenet sprutades sedan ut i en blandning av luft och fotogengas. Eftersom fotogenet först förgasades blev dess förbränning fullständig. Fotogenköket hade en klar och sotfri låga. Principen bakom Frans Lindqvists uppfinning påminde om Carl Richard Nybergs öppnas i nytt fönsterblåslampaöppnas i nytt fönster. Dessa två uppfinnare kom att bli konkurrenter och deras respektive företag tillverkade både blåslampor och fotogenkök.

Frans Lindqvist började med att sälja sina fotogenkök till vänner och släktingar. 1892 startade han företaget JV Svensons Fotogenköks fabrik tillsammans med Johan Viktor Svensson. Företaget sålde fotogenkök under namnet Primus. Sedan kom han i kontakt med Berndt August Hjorth. Dennes företag, B.A. Hjorth & Co hade precis börjat sälja JP Johanssons ställbara skiftnycklar. Berndt August Hjorth blev intresserad av Primusköket också och blev JV Svensons Fotogenköks fabriks återförsäljare. På kort tid blev Primusköket väldigt populärt och såldes i hela världen. 1898 bytte företaget namn till AB Primus.

Idag tillverkar Primus bland annat kök och lyktor för camping. Delar av företaget har slagits samman med Sievert, företaget som var först med att sälja Carl Richard Nybergs blåslampor.

Text: Alexandra Selivanova

Svensk

-Linktekst
Isakson, Börje & Johansson, George (1993). Svenska snilleblixtar. [1]. Stockholm: Natur och kultur
Svensk
-Linktekst
Modin, Karl (1947). Svenska uppfinnare och industrimän. Uppsala: Lindblad
Svensk
-Linktekst
Lager-Kromnow, Birgitta (red.) (1980-1981). Svenskt biografiskt lexikon. Bd 23, Liljeblad-Ljungberger. Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon
Svensk