8629 SVARTISDAL (Sesongbrevhus II)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:19:19
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8833a7e8-a8fb-44c7-a500-3f4f122db3d7 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
8629 SVARTISDAL
Bokmål

Alternative navn
SVARTISDAL
Bokmål

Etablering
01.07.1965 Rana (Kommune)

-Tidspunkt
01.07.1965
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
8629
Forretningstype
Historikk

SVARTISDAL brevhus II, i Rana herred, Nordland fylke, under Mo postkontor, ble opprettet den 1.7.1965 med sesong i tiden 1.6.--31.8. (Brevhusregister.)

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk sesongpostkontoret SVARTISDAL nytt postnr 8629.

"Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt den 17.6.1965.

(8636 / 8629)
Brevhusstyrer:
Asbjørg Svartisdal 1.7.1965 (f. 1908).
Senere styrer er ukjent.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.07.1965 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.07.1965 ?

--Tidligste tidspunkt
01.07.1965
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål