Broch, Nanna (1879 - 1971) [no]

Broch, Nanna (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:06
25/05/2019 01:18:21
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/880d7932-353d-4cd1-a37a-20932ae93e1b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Broch, Nanna
Norwegian bokmål

First name
Nanna
Norwegian bokmål

Last name
Broch
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1879

-Time
1879
Death
1971

-Time
1971
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 22.10.1879. Amatørfotograf og sosialarbeider. I 1928 sto hun bak opprettelsen av Østkantutstillingen i Oslo og var den drivende kraften her i alle år. Hun fotograferte også selv til utstillingene.

Virkested:
1920 ca: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Store norske leksikon, 1981
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål