Broch, Nanna (1879 - 1971)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:06
12.01.2019 01:25:54
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/880d7932-353d-4cd1-a37a-20932ae93e1b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Broch, Nanna
Bokmål

Fornavn
Nanna
Bokmål

Etternavn
Broch
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1879

-Tidspunkt
1879
Død
1971

-Tidspunkt
1971
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 22.10.1879. Amatørfotograf og sosialarbeider. I 1928 sto hun bak opprettelsen av Østkantutstillingen i Oslo og var den drivende kraften her i alle år. Hun fotograferte også selv til utstillingene.

Virkested:
1920 ca: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Store norske leksikon, 1981
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål