Scholander, Fredrik Wilhelm (1816 - 1881) [sv]

Scholander, Fredrik Wilhelm (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:23
16.03.2019 22:55:43
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/86b9c44a-a6c7-4f40-b4b0-4308f130cee3 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Scholander, Fredrik Wilhelm
Svensk

Fornavn
Fredrik Wilhelm
Svensk

Etternavn
Scholander
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
23.06.1816
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
09.05.1881
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Strängnäs trivialskola.
FrKA 1831-1836, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Murargesäll 1836.
Elev till Hippolyte Le Bas, Paris 1841-1843 (stipendiat).

Verksamhet: Egen arkitektverksamhet i Stockholm.
Extra ordinarie konduktör vid Överintendentsämbetet, slottsbyggnaden och Riksmarskalksämbetet 1836, ordinarie 1844, intendent 1864.
Slottsintendent vid Stockholms slott 1850-1873, arkitekt vid Drottningholms slott 1847-1857, vid Vetenskapsakademien 1848-1860.
Arbetsledare vid Nationalmuseums byggnad 1864-1866.
Hovintendent 1851.

Andra uppdrag: Tillförordnad direktör vid FrKA 1851-1853, skattmästare 1851-1866, ständig sekreterare 1868-1881, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Lärarverksamhet: Vikarierande professor vid FrKA 1847, ordinarie från 1848, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.Resor: Frankrike, Italien och Tyskland 1841-1846.

Medlemskap: Agré FrKA 1840, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, ledamot 1846.
Ledamot Vitterhetsakademien 1871.
KK, Konstnärsklubben.
Danska konstakademien.
Academie des beaux arts.
RIBA, Royal Institute of British Architects.
Korresponderande ledamot Institut Francais.
Filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet 1851.

Egna skrifter: Under pseudonymen Acharius bl a: Luisella, 1867 och Noveller, 1868.
Sagan om trähästen, 1865.
F W Scholanders skrifter I - III, utgifna af Dr John Böttiger. Stockholm 1881-1882.
Sagor berättade och ritade av F W Scholander: Den hämndlystne - Flygsmeden. Stockholm, uå (1881).
Ornamentikens formlära, ofullbordad avhandling.

Verk ett urval:
Projekt till Nationalmuseum 1843.
Warodellska huset, Drottninggatan 82, Stockholm 1849-1854.
Mosaiska gravkapellet, Norra begravningsplatsen, Stockholm 1855.
Barclayska huset, Kungsträdgårdsgatan, Stockholm 1856-1857, rivet 1916.
Visby läroverk 1855-1859.
Bernadottska gravkoret, Riddarholmskyrkan, Stockholm 1858-1860.
Barnsjukhus på Kungsholmen, Stockholm.
S:t Eriks sjukhus, Fleminggatan 22-24, Stockholm 1855-1860, f d försörjningsinrättning (Grubbens).
Vasamonument, Utmeland, Mora 1860.
Gamla Tekniska högskolan, Drottninggatan 95A, Stockholm 1863, 1867-1869 tillbyggnad för Bergsskolan, nu skogs- och lantbruksakademien.
Nationalmuseum, inredningar 1863-1866.
Synagogan, Wahrendorffsgatan 3, Stockholm 1867-1870.
Uppsala läroverk, Katedralskolan 1867-1869.
Bååtska palatset, Blasieholmsgatan 6, Stockholm, inre ombyggnad för Frimurarorden 1876-1877, tillsammans med J E Söderlund.
Ombyggnad slotten Ekholmen och Vik 1857, Sörby 1858, Vinäs 1861, Vallberga, Bogesund samt residensen Malmö och Kristianstad.
Jämtland, Kyrkås kyrka 1840–1843.
Västergötland, Ödenäs kyrka 1840.
Värmland, Karlsdals kapell, Karlskoga 1842.
Småland, Kalvsviks kyrka 1850–1852.
Västergötland, Trästena kyrka 1854.
Ångermanland, Björna kyrka 1850–1856.
Småland, Jälluntofta kyrka 1859–1862.
Småland, Gärdserums kyrka 1852–1854.
Halland, Vessige kyrka 1855–1859.
Skåne, Billeberga kyrka 1861–1862.
Västergötland, Hemsjö kyrka 1857–1859.
Småland, Hässleby kyrka 1858–1859. *Småland, Vrigstads kyrka 1865–1866.
Östergötland, Vånga kyrka 1862–1864.
Uppland, Ulriksdals slottskapell, Solna 1863–1865.
Västergötland, Gärdhems kyrka 1876–1879.
Mer fullständig verkförteckning i Bo Grandiens bok.

Svensk

Referanse
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 146.
Nordisk familjebok.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Minnesteckning av C R Nyblom i Svenska akademiens handlingar ifrån 1886 (13, 1898).
Grandien, Bo: Drömmen om renässansen. Fredrik Wilhelm Scholander som arkitekt och mångfrestare. Stockholm, 1979.
Grandien, Bo: Fredrik Wilhelm Scholander 1861-1881. Utställningskatalog Valdemarsudde, Stockholm, 1976.
Hagren, Peter: Artikel i Biografin som konstvetenskaplig metod. Umeå universitet 1989.
Beckeman, Måns: Fredrik Wilhelm Scholander. Motsatsernas man i 1800-talets svenska konstliv. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet, HT 1995.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1872 sid 33, Bokskåp, komp.; ibid år 1877 plansch 12, Kungliga Tekniska Högskolan.
Norrköpings stadsarkiv har ritningar till Stadshus och Stora Hotellet.
KB Kungliga Biblioteket har en samling brev- och manuskript m m.
Svensk

Administrativ notat
Svensk