Backer, Ole Friele (1907 - 1947)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:29
12.01.2019 01:23:59
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/86b5783b-1186-4ee7-bccf-74e2d40355db | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Backer, Ole Friele
Bokmål

Fornavn
Ole Friele
Bokmål

Etternavn
Backer
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1907

-Tidspunkt
1907
Død
1947

-Tidspunkt
1947
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Backer deltok som fotograf under de allierte styrkenes invasjon i Normandie på D-dagen, 6. juni 1944. Han arbeidet før krigen som fotograf på cruiseskipet Stella Polaris. I 1941 måtte han flykte til England og ble ansatt som fotograf ved informasjonskontoret til den norske regjeringen i London. Her arbeidet han sammen med Per Bratland.

Virkesteder
1941-1944: London
1944-0000: Finnmark

Bokmål

Referanse
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål