Jacobsson, Ernst (1839 - 1905) [sv]

Jacobsson, Ernst (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:31:47
12.01.2019 00:22:02
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/84c09027-7f81-46c1-b63d-ca8c289fc249 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Jacobsson, Ernst
Svensk

Fornavn
Ernst
Svensk

Etternavn
Jacobsson
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
16.08.1839
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
06.12.1905
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Studentexamen i Uppsala 1860.
FrKA 1854-1864, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Konduktör vid läroverksbygget i Linköping 1861 och vid uppförandet av dövstumsinstitutet Manilla i Stockholm 1862.
Arkitekt i Överintendentsämbetet 1863, intendent 1894-1904.
Slottsintendent i Stockholm 1876, professor n. h. o. v. (namn, heder och värdighet) 1883.
Egen verksamhet i Stockholm.

Andra uppdrag: Inspektör över teckningsundervisning i riket 1878-1889.
Ledamot i kommittén för omorganisation av den lägre tekniska undervisningen 1872.
Ledamot i kommittén för ordnande av teckningsundervisning vid läroverk och folkskolor 1877.
Ledamot i styrelsen för Tekniska skolan i Stockholm 1879-1905.

Lärarverksamhet: Lärare i ornamentik vid FrKA 1868-1878, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Allmän byggnadslära och husbyggnadskonst TI 1872-1874, Tekniska Institutet.

Tävlingar: Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm 1871, 1:a pris.Resor: England, Skottland, Frankrike, Italien och Tyskland 1865-1866.

Medlemskap: Agré FrKA 1865, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, ledamot 1875.
SSF från 1872, Svenska Slöjdföreningen.
STF 1893-1905, Svenska Teknologföreningen.
KK, Konstnärsklubben.

Egna skrifter: Artiklar i Svenska slöjdföreningens meddelanden.
Kulturhistoriska bilder från äldre tider och Om bollhusen i Stockholm samt teatrar och balettanordningar vid Svenska hofvet under 1600-talet.
Artiklar i Stadsfullmäktiges verk öfver Stockholm 1897, Det nya slottet, Statens byggnader i Stockholm och Stockholms kyrkor.

Verk ett urval:
Ordnade svensk avdelningen på världsutställningen i Paris 1867, i Köpenhamn 1872, i Wien 1873 och i Antwerpen 1885.
Villa Hasselbacken för konditor Wilhelm Davidson, Hazeliusbacken 18, Djurgården, Stockholm 1866.
Rådhus Karlstad 1869, Hudiksvall och Söderhamn 1879.
Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm 1878.
Lasarett , Västerås 1881.
Lasarett i Falun.
Teatrar i Gävle 1870, Karlstad och Söderhamn 1878.
Sirishov, Djurgården, Stockholm 1873, ombyggnad för A O Wallenberg.
Kaserner Svea artilleriregemente, Valhallavägen 117, Stockholm 1873-1877, nu Militärhögskolan.
Kaserner Kungliga livregementets dragoner, Norra Djurgården, Stockholm 1879-1891, nu rivet utom Dragongården, Lidovägen 8.
Svea och Göta livgarde, Linnégatan 87-89, Stockholm 1885-1890 (nu statlig administration).
Nya (Svenska) teatern Stockholm 1875.
Centraltryckeriet, Vasagatan 14-18, Stockholm, 1873, rivet för Esselte-huset .
Inteckningsgaranti AB, Fredsgatan 2, Stockholm 1876, om- och tillbyggnad av Gustav Horns palats. 1982 inrett till Medelhavsmuseet.
Skandinavisk kredit AB, Storkyrkobrinken 7, Stockholm 1872-1876. Byggnadsminnesmärke.
Skånes enskilda bank, Bruksgatan 2 - Östergatan 39, Malmö 1876-1879, tillsammans med C A Kihlberg.
Helsinglands enskilda bank, Kyrkogatan 19, Söderhamn 1876-1877.
Helsinglands enskilda bank, Storgatan 32 - Kyrkogatan, Hudiksvall 1878-1879.
Kopparbergs enskilda bank, Åsgatan 24 - Stora torget, Falun 1880-1882.
Hovstallet, Riddargatan 22, Stockholm 1890-1895, tillsammans med F Eckert.
Restaurering tillsammans med H G Sandels av Stockholms slott 1894-.
Kyrkor: Harnäs, Röddinge och Ölmevalla.
Bohuslän, Näsinge kyrka, 1864.
Västergötland, Vinköls kyrka, 1872.
Jämtland, Näskotts kyrka, 1873–76.
Västergötland, Edhems kyrka, Edåsa sn, 1873.
Öland, Borgholms kyrka, 1872–79. Med skola.
Västergötland, Holmestads kyrka, 1874–1875.
Östergötland, Malexanders kyrka, 1878–1881.
Härjedalen, Älvros nya kyrka, 1880–1883.
Västerbotten, Norrbotten, Edefors kyrka, 1886–1887. Brann ned 1918.
Småland, Gladhammars kyrka, 1883–1886.
Lappland, Jokkmokks nya kyrka, 1887–1888.
Västergötland, Nykyrka kyrka, 1887.
Skåne, Lockarps kyrka, 1885–1886. Totalombyggnad.
Gefleborgs Enskilda Bank, kv Skolstuvan 2, Kungsgatan 9 i Gävle, 1877.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 53.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 79.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hasselblad, Björn: Djurgårdsvandringar på norra och södra Djurgården. Andra reviderade upplagan. Stockholm, 1990.
Bo Bjelfenstam, Ernst Jacobsson, Stockholm 1991.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1871 sid 121, Sjukhus vid Sabbatsberg. Tävling; ibid år 1872 sid 107, Gravkapell för en av de nordliga provinserna; ibid år 1977 sid 4, Sjukhus i Falun; ibid år 1906 sid 19, dödsruna av G Lindgren.
H8D 1901:562, 1904:774, 1905:192.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Förteckning över arkitekter verksamma i Gälve, bilaga i brev från Birgitta Lundblad. Finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk