Leverin, Axel (1859 - 1905)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:44
12.01.2019 01:43:28
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/84726633-9cb0-42a4-af1e-ead5182e5787 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Leverin, Axel
Bokmål

Fornavn
Axel
Bokmål

Etternavn
Leverin
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1859

-Tidspunkt
1859
Død
1905

-Tidspunkt
1905
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 1859, død 12.04.1905.
Født i Borås i Sverige, død i Fredrikstad. Stiftet sammen med Gihbsson den første fotografiske forening 6.12.1894. Ca. 1898/99 flyttet han til Fredrikstad. Firmaet i Christiania ble overtatt av Hilfling-Rasmussen i 1896, og firmaet i Fredrikstad av G. L. Sollem, som kalte seg "Leverins Efterfølger". Sollem drev firmaet til sin død i 1940, deretter ble det fortsatt av hans enke med Norvald Holen som bestyrer. Fra 1947 ble det A/S, og overtatt av Norvald Holen og Gudrun Hansen, fra 1975 av Holens enke og sønnen Jack, og fra 1978 av sønnen alene.

Virkesteder:
0000-0000: Sarpsborg
1886 ca-1896: Oslo; Carl Johansgade 15
1898 ca-1905: Halden
1899 ca-1905: Fredrikstad
0000-0000: Tønsberg

Bokmål

Samme som (intern)
Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål