Young, Dan (1938 - 2014)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:37:14
12.01.2019 01:59:36
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/83f5d0f8-483b-4b9f-b22d-cd84f001eb91 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Young, Dan
Bokmål

Fornavn
Dan
Bokmål

Etternavn
Young
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1938

-Tidspunkt
1938
Død
2014

-Tidspunkt
2014
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Arizona, USA. Studert ved Art Center School i Los Angeles der han traff den norske fotografen Arild Kristo. Han flyttet til Oslo i 1962. Samme året startet Young, Kristo og Robert A. Robinson gruppen Manite inspirert av billedbyrået Magnum. Young forlot Manite i 1967. Dette året startet han reklamestudio i Oslo. Han har etter dette arbeidet som fotograf i Arizona og California før han igjen flyttet til Oslo i 1978. Han har gitt ut flere bøker og stilt ut ved en rekke museer og gallerier. Young har også produsert dokumentar- og kortfilmer. I dag (2012) er han medlem av billedbyrået Samfoto.

Virkesteder:

1962-0000: Oslo

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 1 (1968) : 3, s. 19-23, 43
Fotografi 15(1982) : 1, s. 33-37
Fotografi 16(1983) : 4, s. 52-57
Fotografi 24(1991) : 4, s. 28-35
Fotografi 25(1992) : 6, s. 32-37
Manité 1962-1967. Eve Klerck Gange (red.). Oslo 1998.
Petterson, Einar. Textures of Life. Oslo 2004.
Petterson, Einar. Passing Time. Time Past. Oslo 2004.
Fotografi 37(2004) : 4, s. 12-21
Young, Dan. En Amerikaner i Oslo. Oslo 2007.
Fotografi 40(2007) : 3, s. 72-73
Young, Dan. Precious Times. Oslo 2009.
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål