Skaar, Gjermund Nilsson (1814 - 1892)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:39
12.01.2019 01:52:34
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/839a9571-4cf0-4ad6-9816-b35450f59200 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Skaar, Gjermund Nilsson
Bokmål

Fornavn
Gjermund Nilsson
Bokmål

Etternavn
Skaar
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1814

-Tidspunkt
1814
Død
1892

-Tidspunkt
1892
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født på Skaar i Fyksesund. Sønn av gårdbruker Nils Gjermundsen S. og Elseber Torgersdtr. Fra ca. 1861 til 1871 var han fotograf i Øistesø, reiste meget rundt i bygdene og fotograferte. Platearkivet hans havnet i Ulvik hvor det forsvant under tyskernes bombing i 1940. Ellers forsøkte han seg med meget gjennom sitt lange liv. Han interesserte seg for politikk, lovgivning, naturfag, estetikk og religionsfilosofi - var dessuten kunstmaler og treskjærer og prøvet seg også en tid som organist. 27 år gammel kom han med i herredsstyret, ble ordfører 1844- 57 og tingmann fra 1850. Lensmann i Vikør fra 1856. I 1855 ble han hjemsøkt av en rekke sorger og ulykker, satte seg i gjeld, forsynte seg av offentlige midler, og ble i 1857 fjernet fra sin stilling. Så måtte han i fengsel i 4 år, og det var under dette oppholdet pa Akershus at han lærte å fotografere. Da han kom tilbake fikk han en husmannsplass, bygget seg en hytte og ernærte seg resten av livet som fotograf, treskjærer, dagarbeider, kirketjener og graver.

Virkested:
1861-1871: Øistesø

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål