Skaar, Gjermund Nilsson (1814 - 1892) [no]

Skaar, Gjermund Nilsson (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:39
15/06/2019 01:49:34
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/839a9571-4cf0-4ad6-9816-b35450f59200 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Skaar, Gjermund Nilsson
Norwegian bokmål

First name
Gjermund Nilsson
Norwegian bokmål

Last name
Skaar
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1814

-Time
1814
Death
1892

-Time
1892
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født på Skaar i Fyksesund. Sønn av gårdbruker Nils Gjermundsen S. og Elseber Torgersdtr. Fra ca. 1861 til 1871 var han fotograf i Øistesø, reiste meget rundt i bygdene og fotograferte. Platearkivet hans havnet i Ulvik hvor det forsvant under tyskernes bombing i 1940. Ellers forsøkte han seg med meget gjennom sitt lange liv. Han interesserte seg for politikk, lovgivning, naturfag, estetikk og religionsfilosofi - var dessuten kunstmaler og treskjærer og prøvet seg også en tid som organist. 27 år gammel kom han med i herredsstyret, ble ordfører 1844- 57 og tingmann fra 1850. Lensmann i Vikør fra 1856. I 1855 ble han hjemsøkt av en rekke sorger og ulykker, satte seg i gjeld, forsynte seg av offentlige midler, og ble i 1857 fjernet fra sin stilling. Så måtte han i fengsel i 4 år, og det var under dette oppholdet pa Akershus at han lærte å fotografere. Da han kom tilbake fikk han en husmannsplass, bygget seg en hytte og ernærte seg resten av livet som fotograf, treskjærer, dagarbeider, kirketjener og graver.

Virkested:
1861-1871: Øistesø

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål