entity.sameAs:Wikidata (Place) [en]

entity.sameAs:Wikidata (Place) (engelsk)

Mappetype
Systemmappe
Under produksjon
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 20 av 2364 treff.
Navn
entity.sameAs:Wikidata (Place)
Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mappetype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Søkstreng
entity.sameAs:*wikidata.org*,entityType:Place,superconcept.isPlaceHolder:0