Fotograf

Fotograf (nynorsk), Fotograf (svensk)

Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Regionmuseene i Rogaland (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland, Madli Hjermann
Lisens
Public Domain-Merket (PDM) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
17.12.2015 18:16:47
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/823e360a-fc0e-4507-b0bc-079a57d6783b | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Fotograf
Bokmål

Fotograf
Nynorsk

Fotograf
Svensk

Overordnet term
Bokmål

Nær matching (intern)
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk