Martinsson, Gunnar (1924 - 2012) [sv]

Martinsson, Gunnar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/04/2015 13:44:07
15/06/2019 00:22:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/823cf3eb-9dcf-411b-b728-e3f6825f0145 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Martinsson, Gunnar
Swedish

First name
Gunnar
Swedish

Last name
Martinsson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
23.12.1924

-Time
23.12.1924
Death
2012

-Time
2012
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: J H Dahls lägre ingenjörsskola i Kristianstad.
Trädgårdselev vid Önnestads lantbruksskola.
Praktik på Weibulls i Landskrona, på Stensborgs trädskolor i Karlstad, på parkavdelningen i Stockholm och på D T Poulsens plantskola i Köpenhamn.
Experimentalfältet i Frescati, trädgårdsmästarexamen efter två år.
Praktik i Schweiz, Tyskland och Italien ett år.
KKH, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Trädgårds- och landskapsarkitekt.
Anställd på Stockholms stads fastighetskontor.
Anställd på Inger Wedborns och Sven A Hermelins kontor 1951-1956.
Egen arkitektverksamhet i Stockholm 1956-1982 och 1964-1992 i Karlsruhe, Tyskland.

Andra uppdrag: Ledamot av Svenska slöjdföreningens styrelse.
Svensk redaktör för den nordiska tidskriften Havekunst.

Lärarverksamhet: Professor i landskapsarkitektur vid Tekniska Högskolan i Karlsruhe, Tyskland, 1964-1993.

Tävlingar: Begravningsplats i Bodafors, motto Skogsgläntor, 1957, 1:a pris, tillsammans med Rolf Bergh.
Begravningsplats i Råcksta, Stockholm, 1958, 1:a pris.
Ett flertal belönade tävlingsförslag.Resor: Schweiz, Tyskland och Italien.

Medlemskap: LAR, Landskapsarkitekternas Riksförbund.

Egna skrifter: En bok om trädgårdar, 1958.
Mitt hem och min trädgård, 1963, tillsammans med inredningsarkitekten Lena Larsson.
Byggmästaren 1960-A:8 sid 163, Kyrkogård i Bodafors; ibid 1960-A:8 sid 165, Gårdsplanering till ett landsstatshus, Nyköping.

Verk ett urval:
Sveriges bidrag till den internationella trädgårdsutställningen i Hamburg 1963.
Begravningsplats i Bodafors, Småland, 1957-1960, tillsammans med Rolf Bergh.
Begravningsplats i Råcksta, Stockholm, 1958-1964.
Kärnkraftsverk i Ringhals.
Den nordiska villaparaden vid industri- och hantverksutställningen NU 64 i Norrköping, 1964.
Administrationsbyggnad i kv Garnisonen, Stockholm, 1970.
Arbeten i Tyskland bl a: Stadsförnyelse i Ludwigshafen och Zweibrücken, gator och torg i Karlsruhe, högskolan i Karlsruhe, restaurering av en slottspark i Rastadt och flera institutioner i Heidelberg.

Swedish

Reference
Landskapsarkitekternas Riksförbund (LAR). Matriklar.
Isling, B & Suneson, T: Gunnar Martinsson - Landskapsarkitekt, 1995. Rapport till Byggforskningsrådet.
Red: Andersson, Thorbjörn, Jonstoij, Tove, Lundquist, Kjell: Svensk Trädgårdskonst under fyrahundra år. Stockholm 2000.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Editorial note
Swedish