Arnholm, Carsten (1929 - 2013)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
29.07.2015 13:36:48
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/81fe7219-7871-42f0-9593-14fc816c15a1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Arnholm, Carsten
Bokmål

Fornavn
Carsten
Bokmål

Etternavn
Arnholm
Bokmål

Fødsel
1929

-Tidspunkt
1929
Død
2013

-Tidspunkt
2013
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 07.11.1929, død 01.01.2013. Underdirektør i Finansdepartementet. Amatørfotograf og medlem av Oslo Kamera Klubb siden 1950-tallet. Arnholm har deltatt i fotokonkurranser i inn- og utland i en årrekke og har høstet stor anerkjennelse for sine fotografier.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Preus Fotomuseum, catalogue 1981
Foto.no 03.01.2013
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål