1788 BERBY (Brevhus I)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:29
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/81a13fff-8cf0-4ad5-99c3-8114b1dcb1c0 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1788 BERBY
Bokmål

Alternative navn
BERBY
Bokmål

Etablering
01.07.1953 Halden (Kommune)

-Tidspunkt
01.07.1953
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.01.1982

-Tidspunkt
31.01.1982
Kode
1788
Forretningstype
Bokmål

Historikk

BERBY brevhus I, i Idd herred, Østfold fylke, under Halden postkontor, ble opprettet den 1.7.1953. Sirk. 18, 23.6.1953.

1788 BERBY brevhus I P ble lagt ned fra 1.2.1982. Ny postadresse: 1750 HALDEN. Sirk. 3, 25.1.1982.

Datostempel av vanlig 2-rings type med åpen stjerne ble antakelig levert ved opprettelsen.

(1788)
Brevhusstyrer:
Ingeniør Golden 1.7.1953 (f. 1915).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.07.1953 31.01.1982

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.07.1953 31.01.1982

--Tidligste tidspunkt
01.07.1953
--Seneste tidspunkt
31.01.1982
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål