Hallandsklass (Jagare) [sv]

Hallandsklass (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av två jagare sjösatta 1952. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8172a060-548e-4da4-89d7-1d5a9976e455 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hallandsklass
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av två jagare sjösatta 1952.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Bredde [no]: 12,6 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
12,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Djupgående [sv]: 3,8 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
3,8
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish