Beskrivelse
17de MAI
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1842
Byggested: Bekkingen, Tvedestrand, Norge
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:03
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8154583d-7ed4-4784-83bd-09f964e7dc1f | RDF/XML | JSON-LD
Navn
17de MAI
Bokmål

Beskrivelse
17de MAI
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1842
Byggested: Bekkingen, Tvedestrand, Norge
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
135 cl
Mål: - 13,6
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Tvedestrand 1854, 1864

Skipsfører:

Jul. Smith 1848
A. Holm 1856
P. Knudsen 1864

Eier:

H. & M. H. Smith 1854, 1864

Andre opplysninger:

1844: 19 dager Ushant - ekvator

Bokmål

Mål
Tonnasje: 135 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
135
-Enhet
Bokmål

Svensk

Djupgående [sv]: 13,6 fot

-Måltype
Svensk

-Verdi
13,6
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bygget
1842 Bekkingen, Tvedestrand, Norge
1842

-Tidsperiode
1842

--Tidligste tidspunkt
1842
-Datokommentar
1842
Bokmål

-Stedreferanse
Bekkingen, Tvedestrand, Norge

--Sted (tekst)
Bekkingen, Tvedestrand, Norge
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål