harniskrustning

harneskrustning (svensk), harniskrustning (dansk), drawloom figure harness (engelsk), corps de maillons (fransk), harnisch des zugwebstuhls (tysk), harnesklaite (finsk)

Nordisk textilteknisk terminologi (Textilmuseet) [sv]

Beskrivelse
Skälbildande apparat med vilken i princip varje varptråd kan höjas separat. Den består i sin mest utvecklade form av: Harnesksolv nedtill försedda med tyngder, lod. Solvet är upptill förlängt med en stropp trädd upp genom en harneskbräda, och därpå förenad med ett harnesksnöre. Märk: Hela antalet harnesksnören = no dragrenning, fr rame och ty rahmen. Harnesksnöret löper upp över en trissa och i ett trissbräde, och sträckes därefter horisontalt ut över vävstolens ena sida. Där kopplas det till... Skälbildande apparat med vilken i princip varje varptråd kan höjas separat. Den består i sin mest utvecklade form av: Harnesksolv nedtill försedda med tyngder, lod. Solvet är upptill förlängt med en stropp trädd upp genom en harneskbräda, och därpå förenad med ett harnesksnöre. Märk: Hela antalet harnesksnören = no dragrenning, fr rame och ty rahmen. Harnesksnöret löper upp över en trissa och i ett trissbräde, och sträckes därefter horisontalt ut över vävstolens ena sida. Där kopplas det till ett vertikalt dragsnöre. Ett urval av dragsnören inräknas inom en och samma lock. Lockarna manövreras av en dragsven. I enklare vävstolar kunna harnesksnörena från trissbrädan löpa framåt över den vävandes plats. Lockarna inräknas då direkt på dessa och dragningen för mönstret göres av den som väver. Mönsterrapportens upprepningen över vävens bredd bestämmes av hur solven via stropparna knytas till harnesksnörena. Upprepningen i varpled bestämmes av de kombinationer av dragsnören som samlats i en lock, samt av den ordning i vilken dragningen av lockarna sker. Jfr Dragrustning, Kägelvävstol. [sv]
Ansvarlig forvalter
Textilmuseet (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
22.03.2016 07:45:19
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/814b06a1-6679-473e-b940-1cfbb16e6ce9 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
harniskrustning
Bokmål

harneskrustning
Svensk

harniskrustning
Dansk

drawloom figure harness
Engelsk

corps de maillons
Fransk

harnisch des zugwebstuhls
Tysk

harnesklaite
Finsk

Beskrivelse
Skälbildande apparat med vilken i princip varje varptråd kan höjas separat. Den består i sin mest utvecklade form av: Harnesksolv nedtill försedda med tyngder, lod. Solvet är upptill förlängt med en stropp trädd upp genom en harneskbräda, och därpå förenad med ett harnesksnöre. Märk: Hela antalet harnesksnören = no dragrenning, fr rame och ty rahmen. Harnesksnöret löper upp över en trissa och i ett trissbräde, och sträckes därefter horisontalt ut över vävstolens ena sida. Där kopplas det till ett vertikalt dragsnöre. Ett urval av dragsnören inräknas inom en och samma lock. Lockarna manövreras av en dragsven. I enklare vävstolar kunna harnesksnörena från trissbrädan löpa framåt över den vävandes plats. Lockarna inräknas då direkt på dessa och dragningen för mönstret göres av den som väver. Mönsterrapportens upprepningen över vävens bredd bestämmes av hur solven via stropparna knytas till harnesksnörena. Upprepningen i varpled bestämmes av de kombinationer av dragsnören som samlats i en lock, samt av den ordning i vilken dragningen av lockarna sker. Jfr Dragrustning, Kägelvävstol.
Svensk

Relatert term
Referanse
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Svensk