Berntsen, Per (1953 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:31
12.01.2019 01:24:53
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/812c9824-ea02-475b-abbc-91ffe43b9e3c | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Berntsen, Per
Bokmål

Fornavn
Per
Bokmål

Etternavn
Berntsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1953

-Tidspunkt
1953
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Berntsen har sin fotografiske utdannelse fra Trent Polytechnic, Nottingham i England. Medlem av Forbundet Frie Fotografer. Utstilling i Kunstnernes Hus, Oslo 1995.

Virkested:
1977-: Oslo

Bokmål

-Annen aktør
Referanse
Kilder:

Fotografi 11(1978) : 6, s. 32-35
Norske fotosamlinger, 1989
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål