Johansson, Cyrillus (1884 - 1959) [sv]

Johansson, Cyrillus (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:43
15/06/2019 00:20:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/807d3e0a-3277-49d3-801c-e4222186a8ee | RDF/XML | JSON-LD
Name
Johansson, Cyrillus
Swedish

First name
Cyrillus
Swedish

Last name
Johansson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
09.07.1884 Gävle (Stad) [sv]

-Time
09.07.1884
-Place reference
--Place
Swedish

Death
-Time
20.05.1959
-Place reference
--Place
Swedish

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: HAL, Högre Allmänna Läroverket i Gävle.
CTL 1900-1905, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
KKH/A 1905-1908, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
KKH Kanslersmedalj 1908.

Verksamhet: Egen arkitekt- och stadsplanebyrå i Stockholm från 1906.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Överintendentsämbetet från 1916.
Stadsarkitekt i Södertälje 1917-1925, i Vaxholm 1935-1940, i Ludvika 1931-1941.
Anställd som arkitekt för Årstabron 1923-1924.

Andra uppdrag: Ledamot i Stockholms byggnadsnämnd 1935-1939, Lidingö byggnadsnämnd från 1944.

Lärarverksamhet: Assistent i stadsplanekonst vid KKH 1922-1932, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Medlemskap: STF från 1909, Svenska Teknologföreningen, styrelseledamot och ledamot av styrelsen för avd A 1923.

Egna skrifter: Byggnaden och staden. Stockholm, 1936.
Artiklar i Teknisk tidskrift/A, år 1910, Hjorthagens kapell; ibid år 1911 Byggnadssättet i Våra villastäder; ibid år 1911 En bok om stadsbyggnadskonst; ibid år 1911, Nationalföreningen mot emigrations utställning; ibid år 1913, Östersunds rådhus; ibid år 1913, Några ord i hyreshusfrågan; ibid år 1919, Ett förslag till lösande av bangårdsfrågan i Stockholm beträffande stadens centralare delar; ibid år 1920, Femte Nordiska Arkitektmötet.
Artiklar i Svenska stadsförbundets tidskrift, 1916, De senaste årens planeringsarbeten i Göteborg; ibid år 1919, Byggnadsritningar till moderna sportstugor och villor; ibid år 1927, Stadsplanen för västra Kungsholmen i Stockholm; ibid år 1942, Råd- och stadshus.
Artikel i Byggnadsvärlden, 1929, Värmlandsutställningen i Karlstad; ibid år 1931, Affärshuset Centrum; ibid år 1939, Slottsbron; ibid år 1939, Synpunkter på de mindre städernas byggnadsfrågor; ibid år 1942, Tegelbacken ett underfartsförslag; ibid år 1945, Eget hem i radhus.
Stora Kopparbergs AB broschyrer och kataloger, Rödfärgen och den moderna byggnaden, 1929.
Artikel i Tegel, 1956, Ny kyrka i Björneborg.
Artiklar i Teknisk tidskrift/A, 1908-1915 och 1918-1920.

Verk ett urval:
Ledande företrädare för traditionell arkitektur och tegelbyggnadskonst.
Värmlands museum, Karlstad 1926-1928.
Vin & spritcentralens lagerhus i Stockholm 1920-1923.
Årstabron, Stockholm 1924-1929.
St Görans församlingshus, Arbetarg 21, Stockholm 1928-1929.
Stockholms bomullsspinneri 1916-1917.
Affärshus, Centrumhuset, Kungsgatan - Sveavägen, Stockholm 1929-1931.
Essinge k:a, Stockholm 1959.
Militära förvaltningens byggnad, Gärdet, Stockholm 1942-1948.
Kungsholmsgården, John Ericssonsg 13, Stockholm 1935.
Sköndsalsskolan, Perstorpsv 75, 1953.
Flera vattentorn, bl a i Vaxholm.
Bostadshus i Stockholm, bl a Götgatan 93 - Ölandsgatan 43 - 45, 1925; Ringvägen 110, 1927-1930; Döbelnsgatan 2, 1931-1932; Nybrogatan 11-13 (nu kontorshus), 1912; Eriksbergsgatan 6, 1927-1928.
Villor och arbetarbostäder, bl a i Kramfors samt församlingshus, kyrkor, stadshus, stadsplaner för industriorter, områden i Stockholm m m.
Byggnader i Linköping; Kv Eken 6, Kaserngatan 5, 1912.
Kv Bofinken 7, Platensgatan 17, 1914.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 746.
Svenskt biografiskt lexikon.
Svensk uppslagsbok.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Bonniers lexikon.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 135.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 93.
Ahlberg, Hakon: Swedish architecture of the twentieth century. London, 1925.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Bedoire, Fredric: Industriarkitektur i Stockholms innerstad. Stockholm, 1973.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Råberg, Per Göran: Funktionalistiskt genombrott. En analys av den svenska funktionalismens program 1925 - 1931. Stockholm, (1970) 1972.
Finlands arkitekturmuseum (utgivare): Nordisk klassicism 1910 - 1930. Utställningskatalog. Helsingfors, 1982.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Brunnberg, Hans, Neumüller, Hans Fredrik och Lönnroth, Inga Mari (red): Trettiotalets byggnadskonst i Sverige. Från akademiska opponenter till oakademisk arkitektur. Stockholm, 1943.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Ridderstedt, Lars (red): Kyrkan bygger. Kyrkfrämjandets årsbok, 1960-61. Stockholm 1961.
Arkitekturmuseet (utgivare): Cyrillus Johansson 1884-1959. Utställningskatalog, Stockholm 1979.
Sundberg, Margit: Arkitekt Cyrillus Johansson. En presentation jämte beskrivning av Årstabron i Stockholm och Värmlands museum i Karlstad. Uppsats vid Stockholms universitet, VT 1981.
Hegardt, Helena: Villa och trädgård. En studie av Cyrillus Johanssons Villa Arken på Lidingön. C-uppsats vid konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet, VT 1994.
Schölin, Erica: I svenska kyrkans tjänst. 60 poängs uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, VT 2001.
Sundsvalls museum, Nilsson, Ingrid och Stjernberg, Anders: Villa Wallerstedt. Haga, Sköns församling. Dokumenterad 1993-94. Rapport A 1994:6.
Teknisk tidskrift - Arkitektur åren 1910-1921.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Akvareller finns i Stockholms Stadsmuseum.
Si Han: Albin Stark och Cyrillus Johansson. Två svenska arkitekter och Kina i början av 1900-talet. 60-poängsuppsats vid Institutionen för konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet VT 2001.
Swedish

Editorial note
Swedish