Archer, Alice Lima Hay (1855 - 1930)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:12
12.01.2019 01:23:42
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/80327717-bce9-4cb6-8821-a45ffd3841c1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Archer, Alice Lima Hay
Bokmål

Fornavn
Alice Lima Hay
Bokmål

Etternavn
Archer
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1855

-Tidspunkt
1855
Død
1930

-Tidspunkt
1930
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Gift med Lloydsmann og inspektør for ferskvannsfiskeriene i Scotland, Walter Archer, som leide hele Suldalslågen fra 1884 til 1924.

Virkested:
1884 ca-1924 ca: Suldal.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål