Bach, Ludvig M. (1865 - 1936)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:52
12.01.2019 01:23:58
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/802fba92-ca60-4c4d-80e3-21efe41e945b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bach, Ludvig M.
Bokmål

Fornavn
Ludvig M.
Bokmål

Etternavn
Bach
Bokmål

Alternative navn
Back, Ludvig M. Adolf
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1865

-Tidspunkt
1865
Død
1936

-Tidspunkt
1936
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Kvædfjord 21.09.1865, d. i Trondhjem 03.06.1936. Ugift. Gikk i lære hos fetteren Lars Bach i Steinkjer 1888-90, ble så selvstendig fotograf på hjemstedet samtidig som han var huslærer for prestens barn. Etter en tid som huslærer på Borkenes kom han i 1893 til Trondhjem, hvor han startet forretning i Nordre Gade 6, hvor Krum hadde hatt atelier. Ifølge opplysninger fra fotograf Eilif Schrøder (d. 1976), overtok han også Krums firma, som han hadde startet i 1860 (1865) og drevet til sin død i 1882, hvoretter det ble drevet videre av enken til 1892. Det later til at han også har overtatt Jul. Frøseths firma, for han kalte seg "Frøseths Efterfølger (Ludvig M. Bach)", men brukte også signaturen "Ludv. Bach" eller bare "Bach". Også signaturen "M. Bach, Frøseths Eftfl., Olaf Trygvessønsgd.l9" forekommer, muligens Marit Bach (Back) som var ansatt hos Frøseth og antakelig var søster av Ludvig M. B. Sannsynligvis overtok de firmaet sammen. I 1907 klarte han ikke å drive firmaet lenger, og det ble overtatt av hans assistent gjennom 9 år, Alf Schrøder, som fortsatte firmaet til sin død i 1951. Det ble da overtatt av hans to barn, Eilif og Rachel. Etter Eilifs død i 1976 drives firmaet videre av Rachel S. med Arnold Stendahl som disponent. Bach fortsatte som fotoforhandler fra 1908, først hos Simon Engen og fra 1921 med eget firma til 1933. Han var også en dyktig kunstmaler.

Virkested:
1893-1907: Trondheim; Nordre Gd. 6
1893-1907: Trondheim; Olav Tryggvasonsgd. 19
1890-1892 ca: Kvædfjord

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 25(1936) : 6, s. 45-46 (nekrolog)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål