Lindström, Carl-Robert (1876 - 1965) [sv]

Lindström, Carl-Robert (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:01:11
15/06/2019 00:21:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/80297e54-aaf4-47f3-a1e3-61efa67a66ff | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lindström, Carl-Robert
Swedish

First name
Carl-Robert
Swedish

Last name
Lindström
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
23.04.1876 Visby (Stad) [sv]

-Time
23.04.1876
-Place reference
--Place
Swedish

-Time
1965
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTL 1892-1897, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
FrKA 1897-1900, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos Ture Stenberg i Uppsala, hos G Nyström i Helsingfors 1901-1903, hos Isak Gustaf Clason i Stockholm 1903-1904.
Egen verksamhet i Uppsala 1904-1914, tillförordnad stadsbyggmästare 1911-1913 och tillförordnad stadsarkitekt 1913-1914.
Anställd hos Ivar Tengbom 1914-1916, vid AB Arkitekt- och byggnadsbyrån i Stockholm 1916-1926.
Egen verksamhet i Stockholm från 1926.
Extra arkitekt i Stockholms stads byggnadsnämnd från 1915.

Andra uppdrag: Ledamot i folkskolestyrelsen och styrelsen för Tekniska skolan i Uppsala 1912-1914.

Medlemskap: STF 1901-1922, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Verk ett urval:
Byggnader i Uppsala: Bostadshus, Ö Ågatan 9 - 11, 1907; Ö Ågatan 33 - Smedsgränd 2, 1907; Kungsgatan 17, 1913; Villa St Olofsgatan 7, 1913; Kontors- och badhus, St Persgatan 2 - 4, 1910; Elisabethemmet, Geijersg 20 - 22, 1910; Ombyggnad för Trefaldighetsförsamlingen, pastorsexpedition och kyrkoherdebostad, St Olofsg 6 - Övre Slottsg 16, 1913; Ny- och ombyggnad för Ultuna lantbrukshögskola och Uppsala hospital; Byggnad för Tidningen Uppsala m fl.
Varmbadhus i Visby 1912.
Byggnader i Stockholm: Hyreshus, Nybrogatan 12 - Riddargatan 9, 1928-1930; Tre liljor 7 och 8 - Dannemoragatan 6, 1925-1926; Saltmätaregatan 22 - Sveavägen 61, 1930-1931, vindsvåning 1955; Kungsgatan 50 - Apelbergsgatan 47, 1929-1930; Sven Rinmans gata 1 - Norr Mälarstrand 78, 1931-1932; Norr Mälarstrand 32 - Garvar Lundins gränd 1, 1926; Helgalund 1 och 9, Helgagatan 27 - Blekingegatan 31, 1930-1931; Malmgårdsvägen 28 - Ljusterögatan 7, 1929-1930; Ljusterög 3, Katarina Bang 71 och 73, 1929-1931.
Villabyggnader, industribyggnader och stadsplanedetaljer, mm.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 504. Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 171. Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964. Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969. Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Swedish