Ekberg, Fredrik (1837 - 1898) [sv]

Ekberg, Fredrik (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 19:59:43
12.01.2019 00:18:05
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/801c3c9b-a3e5-4291-b92a-3fe0d50012e7 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Ekberg, Fredrik
Svensk

Fornavn
Fredrik
Svensk

Etternavn
Ekberg
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
11.06.1837
-Stedreferanse
--Sted
Død
11.12.1898

-Tidspunkt
11.12.1898
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: FrKA 1853-1862, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Verksam i Stockholm.
Arkitekt vid Överintendentsämbetet 1865.

Lärarverksamhet: Överlärare i byggnandkonstruktionslära vid Tekniska skolan i Stockholm 1863-1898.

Medlemskap: STF 1888-1898, Svenska Teknologföreningen.
KK 1868, Konstnärsklubben.

Egna skrifter: Handbok vid uppgörande af kostnadsförslag till husbyggnad. Stockholm, 1890.
Kortfattad lärobok i byggnadsformlära, Stockholm, 1898.

Verk ett urval:
Valhalla, Mäster Samuelsg 55-59, Stockholm (nöjeslokal 1864, frikyrkolokal 1869, riven 1924).
Lundbergska huset med Vasateatern vid Kungsg, Stockholm 1883-1886.
Gamla slöjdskolan, Storg 35, Umeå 1878.
Öland Högby kyrka, 1871. Äldre delar.
Östergötland, Östra Tollstads kyrka, 1885–1886.
Västerbotten Norrbotten, Tärendö kyrka, 1880–1882.
Halland, Hunnestads kyrka, 1883–1884.
Lappland, Stensele kyrka, 1884–1886.
Skåne, Södra Mellby kyrka, 1884–1887.
Jämtland, Gåxsjö kyrka, Hammerdals sn, 1884–1886.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 41. Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 40. Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969. Bedoire, Fredric och Thullberg, Per: Stockholms universtitet 1878 - 1978. Stockholm, 1978. Stribolt, Barbro. Stockholms 1800-talsteatrar - En studie i den borgerliga teaterbyggnadens utveckling. Stockholms monografier utgivna av Stockholms kommun, 45. Stockholm , 1982. Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952. Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945. Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981. Kulturhistorisk beskrivning av Umeå centrala del. Inventering och bevarandeförslag. På uppdrag av byggnadsnämnden i Umeå utfört av landsantikvarien i Västerbottens län 1973 - 1974. Umeå 1974.
Svensk