Glass

glass (material) (engelsk)

Sist lagret
12.12.2017 14:58:54
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/7fda54c8-240b-4952-83ee-d33c2ae3036f | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Glass
Bokmål

glass (material)
Engelsk

Webbreferanse
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål