AGATHA MARGARETA (1723)

Beskrivelse
AGATHA MARGARETA
Nasjon: Norsk
Type: Skip
Byggeår: 1723
Byggested: Holland
Endelig skjebne: Solgt Dublin (U.K) 1758 ?
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:15
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/7f4a1830-83ce-47f1-a215-5b9542a6002c | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AGATHA MARGARETA
Bokmål

Beskrivelse
AGATHA MARGARETA
Nasjon: Norsk
Type: Skip
Byggeår: 1723
Byggested: Holland
Endelig skjebne: Solgt Dublin (U.K) 1758 ?
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
119 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Trondhjem -1758

Skipsfører:

Jens Mønch 1749

Eier:

Raadmand Hornemann -1758

Bokmål

Mål
Tonnasje: 119 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
119
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1723 Holland
1723

-Tidsperiode
1723

--Tidligste tidspunkt
1723
-Datokommentar
1723
Bokmål

-Stedreferanse
Holland

--Sted (tekst)
Holland
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål