1680 SKJÆRHALLEN 100 ÅR

Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:25
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/7eec648d-765c-4f1d-99b7-2d6626495f4c | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1680 SKJÆRHALLEN 100 ÅR
Bokmål

Historikk

1680 SKJÆRHALLEN 100 ÅR, midlertidig brevhus, under Fredrikstad postkontor, var i virksomhet på Skjærhallen den 10.6.1989. (Motivdato-stempel.) Sirk. 14, 14.4.1989.

Bokmål

Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål